Tıbbi Teknisyenlik

Radyoloji Teknislenliği

Radyoloji Teknisyenliği, tarihi derinliği 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen’e kadar uzanan, zaman içerisinde mamografi, bilgisayarlı tomografi, manyetikrezonans (emar) vb. birçok farklı tanı metoduyla günümüzde çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Yukarıdaki tanımlamadan da anlaşılacağı üzere radyoloji teknisyenleri tıbbın her alanında ihtiyaç duyulan ve modern tıpla birlikte teknolojik olarak gelişimini ivmeyle sürdüren itibarlı bir mesleğin uygulama uzmanlarıdır.
ERA Teknik Koleji, radyoloji teknisyeni yetiştirme konusundaki en önemli ihtiyaçlardan yüksek teknolojiye sahip tanı simülatörlerini ve laboratuvarlarını sağlık sektörüne ekipman sağlayan dünyadaki kuruluşlarla işbirliği içerisinde öğrencilerinin hizmetine sunacaktır.

Görevleri
Radyografi
Radyoloji uzmanının görev alanına giren özel bilgi ve tekniği gerektiren radyografiler ile radyoskopi dışındaki tüm radyografileri yapmak,
Radyolojik Teknik Destek
Teşhis ve tedavi amaçlı her tür radyolojik cihazı işletmeye ve kullanıma hazır bulundurmak, gerektiğinde bu cihazları işletip kullanmak, laboratuvar ve tüm cihazların bakım, temizlik ve düzenini sağlamak,
Radyografi Uygulama
Film banyo ve baskı işlemlerini yapmak, raporları düzenlemek, laboratuvar kayıtlarını tutmak ve arşiv işlerini yürütmek,
Işın Tedavi Uygulamaları
Radyoterapi uzmanının direktifi ve radyasyon fizikçisinin (yoksa uzmanının) hesapları doğrultusunda iyonizan ışın tedavi planını uygulamak,
Kayıt ve İstatistik
Laboratuvar kayıtlarını tutmak ve istatistiklerini yürütmektir.
Temel Bireysel Özellikler
• Birey ve toplumun sağlığının korunmasında sorumluluk sahibi,
• Meslek etiğine uygun davranan,
• İletişim becerilerine sahip,
• Soğukkanlı ve dikkatli,
• İnsan hakları ve mahremiyetine saygılı,
• Ahlaki değerlere sahip,
• El göz koordinasyonu iyi,
• Planlı programlı,
• Ekip çalışmasına ve hiyerarşik düzene uyumlu

full-icon
Kariyer İmkanları
Radyoloji teknisyeni; Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler başta olmak üzere, üniversite hastaneleri ve özel hastane veya tıbbi görüntüleme merkezlerinde kariyer imkanı bulmaktadır.Radyoloji teknisyeni KPSS – SB merkezi sınav sistemiyle istihdam edilebildiği gibi, KPSS sınav sonuçlarına göre sözleşmeli sağlık personeli statüsünde de personel istihdamı yapılmaktadır.

Radyoloji alanında teknik personel sayısı az olduğundan, bu alanla ilgili teknik elemanların çoğu resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda kolayca iş bulabilmektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında ileri radyolojik cihaz ve yöntemler ve tıp alanındaki yeni uygulamalar daha da arttığından, gelecekte de bu alandaki teknik personele daha çok ihtiyaç duyulacaktır.
Mesleki ve Akademik Olanaklar:
Radyoloji bölümünden mezun olan öğrenciler, LYS’ye girerek üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına yerleşebilirler.
Ön Lisans Programları (2 yıllık)
• Radyoloji
• Radyoterapi
• Fizik Tedavi
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık Öğretim)
• Elektron ve Nörofizyoloji
Lisans Programları (4 yıllık)
• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon