Güzel Sanatlar

Moda Tasarım

İnsanoğlunun temel gereksinimleri olan barınma, beslenme ve giyim öğelerinden giyinme, güzel görünme ve dikkat çekme çabaları nedeniyle örtünmeyi bilinçsizce de olsa giyinmeye dönüştürerek moda kavramını oluşturmuştur.
Moda tasarım (kreasyon), toplumun farklı kesimlerinde özellikle genç neslin yenilik ihtiyacını, yani yenilikçilik (inovasyon) arayaşını karşılamak üzere oluşan endüstriyel tasarım alanıdır.
Era Teknik Koleji hızla gelişen moda eğitim ihtiyacını karşılamak üzere güncel anlamda daha önce denenmemiş şekilde yeni nesil tekstil ürünlerinin kullanılması veya halihazır standart malzemelerin güncel anlayışın ihtiyacına cevap verebilecek şekilde tekrar yorumlanmasında hizmet verecek moda tasarımcıları yetiştirecektir.

Görevleri
• Modele ve ölçüye uygun kalıp hazırlamak,
• Kalıpları şablonlamak, serilemek,
• Modele uygun malzeme tespiti yapmak,
• Pastal planı hazırlamak,
• Numune kontrol, dikimi yaptırmak, tespit edilen hataları düzeltmek,
• Müşterinin isteği doğrultusunda model belirlemek, tadilat yapmak
• Giysi kalıplarını hazır hale getirmek,
• Tekniğe uygun kesim, prova, giysi dikimi yapmak,
• Ana ve yardımcı malzeme, maliyet hesabı yapmak,
• Serim yapmak
Temel Bireysel Özellikler
• Görsel yeteneğe sahip,
• El becerileri gelişmiş,
• Yaratıcı ve estetik anlayışına sahip,
• Ekip çalışmasına uygun,
• İş disiplinine sahip,
• Sorumluluk sahibi,
• Dikkatli ve temiz,
• Planlı ve organize olabilen,
• İnsanlarla rahat iletişim kurabilen,
• Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık

full-icon
Kariyer İmkanları
Moda Tasarım alanında çalışmak isteyenler, özel sektörlerdeki tekstil üretim işletmelerinde çalışabilecekleri gibi kendi atölyelerini de açabilirler.
Bu alanda eğitim alan kişiler Türkiye'de yaygın olarak iş bulma imkanına sahiptir.
Akademik ve Mesleki Olanaklar
Bu alandan başarı ile mezun olan öğrenciler, LYS’de yeterli puan almaları halinde meslek yüksekokullarının; Tekstil, Deri Konfeksiyon, Kostüm Tasarımı bölümlerine geçiş yapabilirler.
Lisans Programları (4 yıllık)
• Giyim Endüstri Öğretmenliği,
• Giyim Öğretmenliği,
• Hazır Giyim Öğretmenliği,
• Moda Tasarım,
• Moda Tasarım Öğretmenliği
• Matbaa Öğretmenliği
• Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
• Güzel sanatlar fakültelerinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ilgili bölümlerine girebilirler.