Tıbbi Teknisyenlik

Hemşirelik

Hemşirelik, tüm dünyada kutsal sayılan modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nigthingale’in “Tanrı’nın en değerli armağanı olan hayat, birçok defa hemşirelerin ellerine terk edilmiştir." ifadesiyle en itibarlı ve etik mesleklerden biridir. Beşeriyet var oldukça hemşirelik de bireyleri hastalıklardan koruma yolları konusunda bilgilendirmede, her türlü tıbbi tedavi uygulamalarında, hasta bakımı, planlama, denetleme ve gözetleme süreçlerinde hizmet verecek nitelikli bireylerle varlığını sürdürecektir. Ülkemizde hemşirelik mesleğinin tarihi ilk Türk hemşire olarak bilinen Selçuklu döneminde yaşamış Gevher Nesibe’ye kadar dayanmaktadır.

Görevleri
Hastayı tanımak
Hastanın tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ruhsal, duygusal ve genel alışkanlıklarını değerlendirmek,
Tıbbi Ön Hazırlık
Hastaları doktorlarca yapılacak muayene ve tedaviye hazırlamak,
Tedavi Teknik Asistanlığı
Hastaların tedavisi için gerekli bütün kayıt, bakım ve tedavi uygulamalarını meslekleri dahilinde ve doktorların tariflerine göre yapmak,
Tedavi Uygulamaları ve Kayıt
Hastaların ilaçlarını içirmek, enjeksiyonlarını yapmak ve bunları hemşire notuna miktar ve zaman belirterek kaydedip, imzalamak.

full-icon
Temel Bireysel Özellikler
• Görevini ifa ederken ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce ve sosyoekonomik ayrım yapmayan,
• Hastanede ve sosyal hayatta çalışmaya uygun,
• Ahlaki değerlere sahip,
• Ekip çalışması ruhuna sahip,
• İş disiplinine sahip,
• Mesleki etiğe sahip,
• Sorumluluk sahibi,
• Planlı ve organize olmayı bilen,
• Zamanı iyi kullanan,
• Detaylara dikkat eden,
• İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
• İnsanlarla rahat iletişim kurabilen,
• Güler yüzlü, şefkatli ve sevecen,
• Sabırlı ve soğukkanlı,
• Acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,
• Seri ve hızlı hareket edebilen,
• Temiz ve düzenli,
• Sır saklamayı bilen ve güvenilir,
• Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık,
• Bedenen ve ruhen sağlıklı
Kariyer İmkanları
Sağlık alanında yetişmiş elemanlara duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır; bu nedenle hemşirelerin bakanlığın, üniversitelerin ve özel sektördeki koruyucu, teşhis ve tedavi hizmeti veren kurum ve kuruluşların ilgili birimlerinde ve sayıları gittikçe artan özel hastanelerde de iş bulma şansı da artmaktadır.
Mesleki ve Akademik Olanaklar:
Hemşirelik bölümünden mezun olan öğrenciler, üniversitelerin ön lisans programlarına LYS’de 140 puan barajını aştıkları takdirde yerleşebilirler. Ayrıca 180 puan barajını geçerek üniversitedeki lisans (4 yıllık) programlarına yerleşebilirler.
Ön Lisans Programları (2 yıllık)
• Diyaliz
• Elektronörofizyoloji
• Fizik Tedavi
• Hidroterapi
• İş ve Uğraşı Terapisi
• Laboratuvar
• Laborant ve Veteriner Sağlık (Açık Öğretim)
• Patoloji Laboratuvar
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık Öğretim)
• Tıbbi Laboratuvar
• Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama
• Yaşlı Hizmetleri Bakımı
Lisans Programları (4 yıllık)
• Ebelik (Hemşirelik Yüksekokulu)
• Ebelik (Sağlık Yüksekokulu)
• Hemşirelik (Hemşirelik Yüksekokulu)
• Hemşirelik (Sağlık Yüksekokulu)
• Hemşirelik Yüksekokulu
• Acil Yardım ve Afet Yönetimi
• Sağlık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler)