Güzel Sanatlar

Grafik Tasarım

Temel tarihi M.Ö. 14.000'lerde yapılmış mağara resimlerine, profesyonel tarihi ise sanayi devrimlerini takiben modern yaşama geçiş ile başlayan grafik tasarım; bir mesajı iletmek, bir görseli/düşünceyi görselleştirmek için metin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde iki/üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir.
Era Teknik Koleji, baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda dijital ya da basılı gereksinimleri üretecek grafik tasarımcılarını, çağdaş dünyanın tasarım trendleri ve sektörde bu trendleri takip eden kurum ve kuruluşları ile iş birliği halinde yetiştirecektir.

Görevleri
• İşin süreçlerini planlamak,
• İşin konusuna göre tasarım öğelerini belirlemek,
• Temel grafik tasarımını elle ve bilgisayarla yapmak,
• Masaüstü yayıncılık işlemlerini yapmak,
• Ürünü görselleştirmek,
• Tasarladığı grafiksel çalışma doğrultusunda stüdyoda ya da uygun mekanda fotoğraf çekimi yapmak veya yaptırmak,
• Baskısı yapılacak tasarımları baskıdan önce kontrol etmek,
• Mesleki gelişmelere ilişkin faaliyetlere katılmaktır.
Temel Bireysel Özellikler
• Mesleki etiğe sahip,
• Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
• Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,
• Estetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili,
• Hayal gücü zengin, yaratıcı,
• Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen,
• Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili,
• Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen,
• Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen kimseler.
Kariyer İmkanları
• Mimari, iç mimari, pazarlama ofisleri
• Sanat yönetmenliği
• İletişim, endüstriyel, bilgi tasarımcılığı
• Masaüstü yayıncılığı
• Hareketli grafik
• Yeni medya
• Metin yazarlığı, tipografi
• Web tasarımı

full-icon
Akademik Lisans Olanakları
Bu alandan mezun olan öğrenciler, LYS’de puan barajını geçtikten sonra üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına yerleşme hakkı kazanabilir.
Ön Lisans Programları (2 yıllık)
• Fotoğrafçılık,
• Fotoğrafçılık ve Kameramanlık,
• Grafik Tasarımı,
• Halıcılık ve Desinatörlüğü,
• Matbaacılık,
• Mimari ve Dekoratif Sanatlar,
• Serigrafi,
• Tasarım ve Basım Yayıncılığı,
• Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi,
• Cam-Seramik,
• Çini İşlemeciliği,
• Endüstriyel Seramik,
• Mimari Dekoratif Sanatlar,
• Seramik,
• Tasarım ve Basım-Yayımcılık
Lisans Programları (4 yıllık)
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Grafik / Grafik Sanatlar, Grafik Tasarımı alanlarından mezun olanlar yükseköğretim lisans programlarına ek puanla;
• Matbaa Öğretmenliği
• Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
• Güzel sanatlar fakültelerinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ilgili bölümlerine girebilirler.