Tıbbi Teknisyenlik

Diş Protez Teknisyenliği

Resmi tarihi M.Ö. 2700’lere, Eski Mısır’a dayanan dişçilik; günümüzde dental estetik, protez, implantoloji, dental kozmetik, dental radyoloji, dental beyazlatma, endodonti, periyodontoloji, ortodonti dental lazer gibi sayısız profesyonel branşa dönüşmüş ve hatta söz konusu branşlarda bağımsız klinikler olarak hizmet vermektedir.
ERA Teknik Koleji’nde eğitim alacak diş protez teknisyenleri, dental bakım ve tedavinin teknolojiye açılan geniş yelpazesinde teknik yeterlilikleri ve eğitimleri sırasında fiilen tanıma fırsatı buldukları teknolojik ekipman bilgileri sayesinde geleceğin en itibarlı mesleklerinden birine sahip olacaklardır.
Diş Protez Teknisyenliği tıbbi açılımlarının yanı s›ra, kliniklere cihaz ve ekipman sağlayan ve söz konusu donanımların eğitimlerini veren yüzlerce teknoloji firması ile direkt olarak ilgilidir.

Görevleri
• İş organizasyonu yapmak,
• Tam protezleri yapmak,
• Bölümlü protezleri yapmak,
• Sabit protezleri yapmak,
• Çene yüz protezlerini yapmak,
• Ortodontik apareyleri yapmak,
• Diş protezlerinde tamir ve bakım yapmak,
• Diş protezi ile ilgili meydana gelen gelişmeleri takip etmektir.
Temel Bireysel Özellikler
• Mesleki etiğe sahip,
• Görevini ifa ederken ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce ve sosyoekonomik ayrım yapmayan
• El göz koordinasyonu iyi,
• Görme kusuru olmayan,
• Görsel yeteneğe sahip,
• Ekip çalışmasına yatkın,
• İş disiplinine sahip,
• Sorumluluk sahibi,
• Planlı ve organize olmayı bilen,
• Zamanı iyi kullanan,
• Detaylara dikkat eden,
• Ahlaki değerlere sahip,
• Kapalı ortamlarda çalışmaya uygun,
• Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık,
• Fen bilimlerine ilgili,
• Bedenen ve ruhen sağlıklı kişiler olmalıdır.

full-icon
Kariyer İmkanları
Diş protez teknisyenliğinin iş bulma olanakları oldukça fazladır. Diş Protez Teknisyenleri ağız diş sağlığı merkezlerinde, özel hastanelerin diş protez laboratuvarlarında, devlet hastanelerinin diş protez laboratuvarlarında, özel diş protez laboratuvarında iş bulabilirler. Belirli süre çalıştıktan ve tecrübe kazandıktan sonra kendine ait diş protez laboratuvarı açabilirler.
Mesleki ve Akademik Olanaklar:
Diş Protez Teknisyenliği meslek eğitimi, sağlık meslek liselerinin diş protez teknisyenliği diploma programları ile verilmektedir.
Diploma almaya hak kazanan öğrenci, diş teknisyenliğinin devamı niteliğindeki veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokuluna ve LYS’ye girerek ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
Ön Lisans Programları (2 yıllık)
• Ağız ve Diş Sağlığı
• Diş Protez
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık Öğretim)

MYO programlarından mezun olduktan sonra Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapılabilir.