Tıbbi Teknisyenlik

Biomedikal Cihaz Teknolojileri

“Biomedikal Teknoloji” esas olarak tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, malzeme, aparat ve cihazların üretimi ile ilgilenen disiplinler arası bir teknoloji dalıdır.
Sağlık için bioteknoloji günümüzde uluslararası düzeyde en çok yatırım yapılan bilim ve teknoloji dalları arasında ön sırada yer almakta ve hızla gelişmektedir.
ERA Teknik Koleji Biomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyenliği konusundaki pazarın nitelikli personel ihtiyacını; son teknolojiye sahip laboratuarlarındaki fiili deneyimlerin yanı sıra öğrencileri için altyapısını hazırladığı staj imkanları ile karşılayacaktır.
ERA Teknik Koleji, biomedikal teknoloji teknisyenlerini; Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları, Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları, Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları olmak üzere 4 ana branş altında uzmanlaştıracaktır.

Görevleri
• İş organizasyonunu yapmak,
• Temel elektrik elektromekanik kontrolleri gerçekleştirmek,
• Biomedikal sistemlerle ilgili temel ölçümleri yapmak,
• Tıbbi teknoloji organizasyonlarını yapmak, kurulumunu, montajını, periyodik bakımlarını yapmak, kalibrasyon ve ayarlarını kontrol etmek,
• Cihazların bilgisayar ve ilgili çevre birimleri ile bağlantılarını yapmak,
• Laboratuvar ve sterilizasyon ortamlarında kullanılan, temel laboratuvar ve destek cihazları ile hasta dışı uygulama cihazlarının kurulum ve montajını, periyodik bakımlarını yapmak, kalibrasyon ve ayarlarını kontrol etmek,
• Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.
Temel Bireysel Özellikler
• Meslekte çalışacak kişilerin tüm duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirebilen,
• Ekip çalışmasına uygun,
• İş disiplinine sahip,
• Sorumluluk sahibi,
• Dikkatli ve titiz
• Planlı ve organize olabilen,
• Zamanı iyi kullanan,
• İnsanlarla rahat iletişim kurabilen,
• Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık,
• Acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,
• Bedenen uzun süre ayakta çalışabilecekkimseler olmalıdır.

full-icon
Kariyer İmkanları
Hastaneler, klinikler, üniversiteler, laboratuvarlar ve özel muayenehanelerde kullanılan birçok tanı kiti çok geniş bir ticari pazar oluşturmaktadır.Tüm modern/yeni teknoloji dallarında olduğu gibi bu teknolojinin doğru ve hızlı gelişimi için mutlaka çok sıkı bir sanayi-eğitim ilişkisine gereksinim vardır.
Kalp pilleri, yapay organlar, diyaliz makinesi, ultrason, manyetik rezonans, röntgen, anjiyo, dolaşım, sindirim, sinir, solunum vb. fizyolojik sistemleri,bioteknik cihazların test, denetim ve teknisyenliği kariyer imkanları dahilindedir.
Ön Lisans Programları (2 yıllık)
• Biomedikal Cihaz Teknolojisi
• Odyometri (Yaşam Destek)
• Optisyenlik
• Elektronörofizyoloji (Fizyolojik Sinyal İzleyiciler)
• Protez-Ortez
• Elektrik
• Elektrik-Elektronik Teknikerliği
• Elektronik Haberleşme
• Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim)
• Endüstriyel Elektronik
• Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim)
• Endüstriyel Otomasyon
• Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim)
• Ev Cihazları Teknolojisi
• Mekatronik
• Mekatronik (Uzaktan Eğitim)

Bu programlarda meslek yüksekokuluna devam eden öğrenciler, öğrenim süreleri sonunda girecekleri dikey geçiş sınavı ile belirlenen kontenjandan faydalanarak lisans programlarına geçiş yapabilirler. Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversiteleri tarafından Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır.