Tıbbi Teknisyenlik

Anestezi Teknisyenliği

Anesteziyoloji, öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere ameliyat süresinde hastanın ağrı duymamasını, konforunu ve yapılan girişime tahammülünü sağlamak üzere geliştirilmiş, bir dizi tıbbi uygulamayı içeren bilim dalının adıdır. ERA Teknik Koleji anestezi teknisyenleri, ölümcül risk ihtiva eden anestezi hekimliği mesleğinin teknik asistanlığının gerektirdiği temel niteliklere sahip bireyler olacaktır.
Anesteziye ilişkin mesleki açılımlar sanıldığının aksine sadece ameliyathanelerle sınırlı değil, yoğun bakım ünitesi, ağrı tedavi merkezi, ameliyat sonrası ağrı kontrolü ağrısız doğum ve dindirelemeyen kronik ağrıların tedavisi gibi branşlara ayrılmakta ve doğal olarak nitelikli anestezi teknisyenlerinin mesleki imkanlarını genişletmektedir.

Görevleri
• İş organizasyonu yapmak,
• Anestezi cihazının bakımını, temizliğini, sterilizasyonunu yapmak ve daima kullanıma hazır halde bulundurmak,
• Anestezi cihazını ve ameliyat masasını her ameliyattan önce kontrol ederek ameliyata hazır duruma getirmek,
• Merkezi sistem gaz kaynaklarını ve diğer gaz silindirlerini kontrol etmek,
• Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle anestezide kullanılan bütün yardımcı ilaç malzeme ihtiyacını anestezi uzmanına haber vermek,
• Anestezi uzmanının direktiflerine göre anestezi uygulamak, hasta takibi yapmak ve anestezi uygulamasını sonlandırmak,
• Lokal anestezi uygulamalarına yardımcı olmak,
• Kardiyopulmoner resisütasyon uygulamasına yardımcı olmak,
• Anestezi uzmanı bulunmayan yerlerde ameliyathane sorumlu hekiminin sorumluluğunda ameliyat olacak hastaları en az bir gün öncesinde değerlendirerek anestezi ve ameliyat yönünden eksik olan tetkikleri tamamlattırmak,
• Hasta değerlendirilmesinde herhangi bir şüpheli durumla karşılaşılırsa cerrahi operatöre haber vermek,
• Mesleğe ait eğitim faaliyetlerine katılmaktır.
Temel Bireysel Özellikler
• Mesleki etiğe sahip,
• Ekip çalışmasına uygun,
• İş disiplinine sahip, sorumluluk sahibi,
• Planlı ve organize olmayı bilen,
• Zamanı iyi kullanan, detaylara dikkat eden,
• Soğukkanlı, acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen, seri ve hızlı hareket edebilen,
• Temiz, düzenli ve sabırlı,
• Sır saklamayı bilen ve güvenilir,
• İnsanlarla rahat iletişim kurabilen,
• Fen bilimlerine ilgili,
• El göz koordinasyonu iyi, işitme ve görme kusuru olmayan
• Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık,
• Kapalı ortamlarda çalışmaya uygun,
• Bedenen ve ruhen sağlıklı kişiler olmalıdır.

full-icon
Kariyer İmkanları
Anestezi teknisyeni; özel işletmelerde ve resmi kurumlarda çalışma imkanına sahiptir.Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde kamu personeli seçme sınavı ile istihdam edilirken, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre sözleşmeli sağlık personeli statüsünde de personel istihdamı yapılmaktadır.Ayrıca özel sektörde diploma ile kazandığı yeterliliklere göre istihdam edilmektedir.

Anestezi teknisyenleri cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin kamu ve özel sağlık işletmelerinde kolaylıkla iş bulma imkanına sahiptir. Kamu, özel ve üniversite hastanelerinin anestezi kliniklerinde, ayrıca helikopter ambulansı, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde iş bulabilirler. Anestezi teknisyenliği dalında teknik personel yetiştiren okul sayısı az olduğundan, mezunların hemen hepsi resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda iş bulabilmektedir.
Mesleki ve Akademik Olanaklar:
Diploma almaya hak kazanan anestezi teknisyenliği bölümü öğrencileri, LYS’ye girerek kendi alanları ile ilgili ön lisans programlarına yerleşebilirler. 180 puan barajını aşarak başka lisans alanlarını tercih edebilirler.
Ön Lisans Programları (2 yıllık)
• Anestezi
• Anestezi Teknikerliği
• Elektronörofizyoloji
• İş ve Uğraşı Terapisi
• Sağlık Kurumları Yöneticiliği
• Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Açık Öğretim)