Tıbbi Teknisyenlik

Acil Tıp Teknisyenliği

Acil tıp teknisyeni; bireylerin bedenen, ruhen kazaya uğraması veya hastalanması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan nitelikli kişidir.
ERA Teknik Koleji acil tıp teknisyenlerini, birçok meslek grubunun niteliklerinden farklı şekilde bilgili, soğukkanlı ve aynı zamanda süratli kişiler olarak hizmet vermesini sağlamak için özel eğitim programları uygulamakta ve teknisyen adaylarının fiziki yeterliliklerini gözönünde bulundurarak seçmektedir.
Bir gün herkesin mutlaka ihtiyaç duyacağı o insan; sadece mesleki yeterlilikleri ile değil aynı zamanda filmlere konu olabilecek kadar heyecan verici ve hayati bir mesleğin temsilcileri olarak dünyanın her yerinde son derece itibarlı bir mesleğe sahip olacaklardır.

Görevleri
• İş organizasyonu yapmak,
• İntravenöz girişim yapmak,
• Oksijen uygulaması yapmak,
• Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak,
• Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak,
• Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak,
• Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak,
• Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak,
• Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak,
• Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak,
• Mesleğe ait eğitim faaliyetlerine katılmaktır.
Temel Bireysel Özellikler
• Mesleki etiğe sahip,
• İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
• Ekip çalışmasına uygun,
• İş disiplinine sahip,
• Sorumluluk sahibi,
• Dikkatli ve temiz,
• Titiz, soğukkanlı ve sabırlı,
• Planlı ve organize olabilen,
• Zamanı iyi kullanan,
• İnsanlarla rahat iletişim kurabilen,
• Fen bilimlerine ilgili
• Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık,
• Acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,
• Bedenen ve ruhen sağlıklı,
• Kapalı ve açık ortamlarda çalışabilecek,
• Bedenen uzun süre ayakta çalışabilecek
kimseler olmalıdır.

full-icon
Kariyer İmkanları
Acil tıp teknisyenlerinin meslekte iş bulma olanağı cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kamu sektöründe Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda yeterli puanın alınmasına, özel sektörde ise yetenek ve bilgiye bağlıdır.
Acil Tıp Teknisyenleri, özel hastane ve poliklinikler, devlet ve üniversite hastaneleri, özel ambulans servisleri ve özel tıp merkezlerinin acil servis ve yoğun bakım alanlarında iş bulabilirler. Özel sektörde sağlık alanında rahatlıkla iş bulmakla birlikte kamu alanında sadece kendi branşlarında istihdam edilmektedir.
Akademik Lisans Olanakları Acil Tıp Teknisyenliği meslek eğitimi sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyenliği alanında diploma programları ile verilmektedir. Sağlık meslek liselerinin; acil tıp teknisyenliği alanından mezun olanlar “Acil Ambulans Bakım Teknikerliği” ön lisans programına LYS’de 140 puan barajını aşarak başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
“Acil Ambulans Bakım Teknikerliği” programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde acil yardım ve afet yönetimi ve sağlık yönetimi (uygulamalı bilimler) lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
Ön Lisans Programları (2 yıllık)
• Ağız Diş Sağlığı
• Acil Yardım Teknikerliği
• Adli Tıp Teknikerliği
• Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
• Ameliyathane Teknikerliği
• Cerrahi Teknikerliği
• Elektronörofizyoloji
• İş ve Uğraşı Terapisi
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
• Sağlık Kurumları Yöneticiliği
• Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Açıköğretim)
• Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama
Lisans Programları (4 yıllık)
• Acil Yardım ve Afet Yönetimi
• Sağlık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler)